פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Suporte

Suporte ao Serviços de Hospedagem do Painel e Aplicativo

 Comercial

Contato comercial, contratos e afiliados

 Financeiro

Contas, faturas, boletos e pagamentos